BIT MEETS - Puolan palvelukeskuksesta Tampereelle

Aleksi_toivonen_BIT_Meets

BIT Meets -artikkelisarjassa tutustumme erilaisiin IT-asiantuntijan työtehtäviin ja nyt pääsemme tutustumaan Aleksi Toivoseen. Aleksi työskenteli Baronan Puolan palvelukeskuksessa teknisen tuen tehtävissä, ja sieltä muutettuaan Tampereelle hän työllistyi Barona IT:n asiakasyritykselle Fujitsulle Service Desk Agentiksi. 


Aleksi Toivonen työskentelee Fujitsulla Service 
Desk Agenttina. Agenttina hän antaa käyttötukea Fujitsun yritysasiakkaille, eli tukee heitä erilaisten IT-järjestelmien sekä laitteiden käytössä. Laitteet eivät rajoitu vain tietokoneisiin ja tulostimiin, vaan niitä on tänä päivänä laidasta laitaan. Tuki ulottuu tiivistetysti kaikkiin yritysympäristöissä oleviin elektronisiin laitteisiin. Käyttötuella tarkoitetaan opastusta laitteiden käyttöön, ja käytössä ilmenevien ongelmien selvitystä ja niiden ratkomista.  

Aleksi on kiinnostunut IT-alasta hyvin laaja-alaisesti ja oma harrastuneisuus on vahvasti tietoturvan puolella. Hän seuraa tarkkaan sovellushaavoittuvuuksiin liittyviä asioita ja ylläpitää itse kotona omaa testiympäristöä, jossa hän harjoittelee kaikkea tietoturvaan liittyvää. Tietoturvan lisäsi Aleksia kiinnostaa erityisesti palvelin- ja tietoverkkopuolen asiat, jotka kaikki limittyvät nykypäivänä yhteen: 

”Tietoturva liittyy vahvasti nykyään myös työasemapuoleen, palvelimiin ja tietoverkkoihin, kaikki nämä kiinnostavat minua ja niitä ymmärtämällä muodostuu entistä kattavampi osaaminen.” 

  

Työharjoittelu Baronan Puolan palvelukeskuksessa johti Fujitsun service deskiin 

Ennen nykyistä työtään Aleksi työskenteli Baronan Puolan palvelukeskuksessa Service Desk Specialistina, missä hän suoritti opintoihinsa liittyvän työharjoittelun. Hän muutti keväällä 2019 takaisin Suomeen ja etsi töitä Tampereen alueelta. Hän oli huomannut Baronan työllistävän IT-tuen osaajia Fujitsulle, joten hän otti asian puheeksi jo Puolassa työskennellessään Baronan rekrytoijan kanssa. Aleksi haki Fujitsun Service Desk Agentiksi heti, kun näki työpaikkailmoituksen. Hän halusi työllistyä nimenomaan Fujitsulle, sillä Aleksi koki sen isoksi, vakavaraiseksi yritykseksi – ”tämä luo turvaa omaan työntekoon ja elinkeinoon”, tarkentaa Aleksi.  

Rekrytointiprosessi meni perinteisesti, Aleksi haki avointa työpaikkaa, eteni Baronalle haastatteluun, ja siitä aina Fujitsulle työhaastatteluun. Prosessi oli Aleksin mielestä virtaviivainen: 

”Tein hakemuksen, viikon päästä olin Baronan haastattelussa, siitä kolmen päivän päästä Fujitsun haastattelussa ja siitä kolmen päivän, eli viikonlopun jälkeen minulle tarjottiin töitä.” 

Aleksi koki, että häntä informoitiin hyvin hakuprosessin vaiheissa, mikä valitettavan usein on yritysten kompastuskivi: 

”Usein kompastuskivi on siinä, että kun hakee töitä, joudut odottamaan jopa kuukauden ennen kuin kuulet paikasta mitään. Baronan kautta töitä ennenkin hakeneena, olen aina saanut nopeasti tietää, etenenkö vai en. Hakijakokemuksen kannalta informointi on todella tärkeää, ettei tarvitse jäädä roikkumaan ja odottamaan, Aleksi toteaa.  

  

Vaikeat palvelupyynnöt ja tiimityö ovat parasta service desk työssä 

Aleksin mukaan service desk työssä saa hyvän kokonaiskuvan IT-alasta: ”Monella on se mielikuva, että koodarit koodaavat, ja muut asiat pyörivät itsestään. Ei nähdä sitä, että kaiken taustalla on organisaatioita pyörittämässä perustoimintaa, ja mitä kaikkea se vaatii pyöriäkseen ongelmitta”, pohtii Aleksi. Hän on itse kokenut saaneensa todella paljon irti service desk työskentelystä, sillä hän on päässyt näkemään ja todistamaan tätä kokonaisuutta. Aleksi myöntääkin saaneensa myös paljon uusia ideoita siitä, mitä hän itse haluaa tehdä tulevaisuudessa. 

Onnistumisen tunne ja asiakkailta saatu kiitos motivoi Aleksia eniten omassa työssään. Kun tietää jotain, mitä käyttäjä ei tiedä ja pystyy tätä kautta ratkomaan omalla osaamisellaan ongelmia, saa työpäivän aikana paljonkin pieniä onnistumisen tunteita. Aleksille kuitenkin todella vaikeat palvelupyynnöt, jotka vaativat paljon selvitystyötä, ovat henkilökohtaisesti kaikkein palkitsevimpia: 

”Se onnistumisen tunne, kun saa ratkaistua jonkun todella vaikean palvelupyynnön, jonka ratkeamiseen ja selvitykseen on nähnyt paljon vaivaa, on parasta, tarkentaa Aleksi. 
 

Fujitsulla otetaan uudet kollegat todella hyvin vastaan ja tiimityöskentely on ehdoton edellytys tekemiselle 

”Meillä on hyvä yhteishenki ja teemme töitä tiiminä, me myös tavoittelemme yhdessä asioita – Teemme tätä porukalla”, täydentää Aleksi. Tiimityö on parasta, ja yleisesti Aleksin mielestä service desk työskentelyä yhdistävä tekijä: ”jokaisella on oma pieni osa-alue, jonka tuntee kaikista parhaiten ja yleensä ihmisillä menee aika hyvin ristiin omat vahvuudet. Tiimin tuella saadaan siis hyvin monenlaisia ongelmia ratkottua nopeasti”.  

Fujitsulla uudet työntekijät otetaan Aleksin mielestä todella hyvin vastaan. Aloittaessaan hän sai vieruskaverista eräänlaisen mentorin, jonka tehtävänä oli perehdyttää hänet käytäntöihin. Mentorilta saatu tuki oli Aleksille todella tärkeää, etenkin alussa, kun ei vielä ollut varmuutta omaan tekemiseen, eikä hän tuntenut Fujitsun prosesseja. Mentoriin pystyi aina turvatumaan ja nyt hänellä on mentorinsa lisäksi koko muun tiimin tuki ja osaaminen apunaan:  

”Kysymällä kaikki selviää, jos kukaan tiimiläisistä ei tiedä vastausta, se selvitetään yhdessä ja jaetaan kaikille.” 

 

Barona IT:n työntekijänä on helppoa ja suoraviivaista olla   

Aleksi ei ole huomannut arjessaan eroa siinä, onko hän Barona IT:n vai Fujitsun työntekijä: ”Työvuorot merkataan Baronan järjestelmään, mutta muuta eroa ei ole, eikä erottelua tehdä Fujitsunkaan puolelta millään tavalla. Moni nykyisistä fujitsulaisista on myös aloittanut baronalaisena ja heidät on ajan ja mahdollisuuksien mittaan vakinaistettu Fujitsulle”, tarkentaa Aleksi. 

Baronan kautta Aleksi koki saaneensa vIrtaviivaisen prosessin työllistymiseen ja työskentelyyn: ”kaikki prosessit on hiottu suoraviivaiseksi, jolloin työn hakeminen, sen vastaanottaminen ja töissä oleminen on helppoa. Intrasta löytyy ihan kaikki, mitä voin työntekijänä tarvita – mielestäni oikein toimiva systeemi siis.

 

IT-alan parhaat avoimet työpaikat

Aiheet: TyöntekijätarinatTechsupport uratarinatBIT meets

Kirjoittanut:

Aleksi Toivanen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää