Ethän jätä myyntitaitojasi käyttämättä?

Ethän jätä myyntitaitojasi käyttämättä

Feissarit, popparit, pysäyttelijät – ja mitä näitä kannustavia nimiä onkaan keksitty. Markettien, kauppakeskusten ja messujen keskuudessa esiin nousevia nuoria yksilöitä, jotka eivät kaihda ottaa kontaktia uusiin ihmisiin – samalla asiakkaita syvästi silmiin katsoen. Nämä sankarit eivät itse saamastaan palstatilasta piittaa, mutta jotta saisimme uudetkin yksilöt tekemään tätä myynnin pyhintä lajia, meidän on tuotava esiin pop up-myyjien tarinat. Millaisia valmiuksia pop up -myyntityö antaa tekijälleen tulevaan työelämään?

Arvostan jokaista suoramyynnin parissa työskentelevää tekijää; kansankielellä luukkumyyjää, ständimyyjää ja feissaria. Samalla onnittelen yksilön valintaa lähteä myyjäksi. Sinne siis itse lähdetään, ei päädytä. Myyntityössä on totta kai kyse myytävästä tuotteesta ja asiakaspalvelusta, mutta liian vähän puhutaan sen vaikutuksesta tekijälleen itselleen; saadusta itseluottamuksesta ja työmahdollisuuksista. 

"Onnittelen myös siitä syystä, että uusille myyjille on aina tilausta työelämässä."

Myyjä joutuu ylittämään henkiset esteet

Monen myyjän mielestä jälkeenpäin ajateltuna päätös ryhtyä myyjäksi tuntui helpolta ja vieläpä omalta saavutukselta. Jokaisella tuo matka myyjäksi on kuitenkin jossain vaiheessa niin herkkä, että sitä horjuuttaa niin omat, kuin muidenkin tarinat "vääränlaisen" myyjän kohtaamisesta kauppakeskuksissa, marketeissa tai messuilla.

Yllättävän moni taistelee myynnillisiä taitojaan vastaan; "enhän minä olen myyjä", vaikka voisi olla helpompi antautua myynnillisyydelleen. Myyntityössä onkin aina kyse "henkisestä myynnin rajan" ylittämisestä, jonka jälkeen päätös hakeutua myynnin tehtäviin tapahtuu nappia painamalla. Tässä tapauksessa vaikka pop up - myyntityöhön hakeminen. 

Tämä oikeasti näkymätön ja liian vähän tunnustettu myynnin henkinen raja näyttäytyy siinä, että ihmiset jotka eivät ole tehneet myyntitöitä, tuntuvat tietävän myyntityöstä eniten. Parjaajien kasvaessa työelämässään kypsemmäksi, he kutsuvat näitä samoja kavereita itselleen töihin.

Kuten muissakin asioissa, perustamme kokemuksemme, usein niin hyvät kuin huonotkin, yksittäisiin ja vieläpä niihin räikeimpiin tapauksiin. Kaikkien onneksi kuitenkin he, jotka itse tekevät myyntityötä parhaillaan, tykkäävät työstään aina vain enemmän. Heidän tyytyväisyytensä työtä kohtaan tuntuu vain kasvavan.

 

Myyjän ei tarvitse pelätä omaa tulevaisuutta

Kun nuori ihminen ylittää oman myynnin henkisen rajansa, hänen työelämänsä ja mahdollisuudet avautuvat täyteen laajuuteen. Myynnillinen asenne antaa itseluottamusta tulevaan työnhakuun ja samalla haettavia tehtäviä on konkreettisesti enemmän. On huomattava, että myyjän tehtäviin lähteminen voi olla monesti nuorelle ihmiselle pakkopulla, joka syötetään suuhun osittain olosuhteiden pakosta. Pieneltä paikkakunnalta ei muuta työtä löydy tai kaverit vokottelevat samaan työpaikkaan. Jokaisen tie on omansa, mutta kävi miten kävi, se ei vähennä kenenkään yksilön saamia oppeja myyntityöstä.

Päätös myyjäksi ryhtymisestä laajentaa yksilön omaa ja ehkä muualtakin saatuja olettamuksia itsestään. "Ei minusta ole siihen" -lauseet singahtelevat roskakoriin yhdessä muiden, ehkä jopa vanhemmilta saatujen, oppien kanssa. Tämä konkreettinen pois-oppiminen huonosta asenteesta myyntityötä kohtaan saattaa olla avainasemassa yksilön myöhempiä työelämän päätöksiä peilaten. Olen kuullut hyvin harvan katuvan tehtyjä myyntitöitä. Mitä rankempia kokemuksia, sen hauskemmaksi ne muuttuvat.

"Uusi myyjä saa työelämän suojaksi myynnillisen asenteen. Kärjistetysti sen avulla saa valita missä yrityksessä haluaa olla myyjä ja mitä tuotetta haluaa myydä."


Pop up-myyjiltä itseltään kysyttäessä harva heistä näkee paikan olevan heidän "loppusijoituspaikkansa." Vuosi tai pari ovat tyypillisiä aikoja, mitä työssä viihdytään. Toiset jatkavat muihin myynnin tehtäviin ja toisilla urakehitys jatkuu saman yrityksen sisällä esimerkiksi esimiestehtävissä. 

Monet eivät kuitenkaan huomaa, että pop up- myynnin tehtävät ovat kuitenkin samalla myynnin tehtävistä vaikeimmasta päästä eli monet menevät myyntialalle heti siihen vaikeimpaan ruutuun. Jossain määrin meillä on myynnissä ja työelämässä rakennevika, eikä tämän "tulpan" vuoksi muihinkaan myynnin tehtäviin ole työelämässä tunkua. Isosta massasta liian pieni osa päätyy tekemään myynnin töitä ja jatkaa alalle eteenpäin.

 

Myyjälle joukkue on kaikki kaikessa

Mennessämme syvemmälle myynnin arkeen, jokainen tuntemani myyjä arvottaa oman tiiminsä kaiken edelle. Myyntityö on pitkälti tunnelaji, jonka alku ja loppu päättyy aina tiimin yhteisiin kokemuksiin ja siitä syntyneisiin tunteisiin. Esimiehet tekevät hartiavoimin samoja työtä muiden myyjien kanssa. Moni myyjä jaksaakin myyntityön kaikki vaiheet oman tiimin kannustuksella ja tsemppauksilla. Jos myyntiä tehdään Suomea ympäri reissaten, yhteisön merkitys vain korostuu.


"Toisille tiimi on paikka, jossa näytetään oma huippusuoritus ja ansaitaan paikka pelaavassa viisikossa."


Myyntitiimeissä tapahtuvaa kannustuksen ilmapiiriä ei tänä päivänä enää monesta paikkaa saa. Sitä tarjoavat vain ehkä urheiluseurat. Ne myyjät, jotka onnistuneiden tiimien sisällä saavat tänäänkin töitä tehdä, osaavat tunnustaa tiiminsä arvon ja kertovat siitä lähipiirilleen. Tällöin myös myynnin 
rekrytoinnit tapahtuvat paljon suosittelun kautta. Kuitenkin meidän muiden pitää yhdessä tuoda esiin näitä samoja menestystarinoita, sillä muuten emme saa turvattua myynnillisyyden jatkumista.

Ehkä parhaimpana pop up-myyntityön oppina onkin se, että työssä oppii seisomaan ylpeästi tuntemattoman asiakkaan edessä, kohtaamaan uusia ihmisiä sekä näkemään, mihin kaikkeen itsestä vielä on. Monesti pop up-myyjä on vielä uransa alkuvaiheilla ja miettii paljon omaa tulevaisuuttaan. Mikäs siinä miettiessä, sillä ensimmäinen ja vaativin raja on ylitetty. 


Jos etsit omaa joukkuettasi ja itsellesi natsaavaa myyntipestiä, hae mukaan: 

New call-to-action

Aiheet: ständimyyntiMyyntityö

Kirjoittanut:

Valtteri Karjula

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää
New Call-to-action