Ihmisten auttamista, hyvän tekemistä – ja kovaa liiketoimintaa

Blogisitaatti_Roope

Kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, kehittyvät samalla yrityksessä työskentelevien yksilöiden työurat väistämättä johonkin suuntaan. Baronan työkykyjohtamisen asiantuntijan Roope Jurvasen uratarina havainnollistaa, miten näissä käännekohdissa voi ottaa huomioon henkilöstön ja tehdä hyvää. 

Aloittaessani aikanaan kauppakorkeakouluopinnot minulla ei vielä ollut kuvaa siitä, millaista työtä haluaisin tulevaisuudessa tehdä, kuten ei varmaan monella muullakaan. Vähitellen tavoitteeni alkoi kirkastua: halusin työn, jossa voin yhdistää kaupallisen koulutukseni ja ihmisten auttamisen – tehdä hyvää. Nykyisessä työssäni Barona Työkykypalveluiden työkykyjohtamisen asiantuntijana saan auttaa ihmisiä (työ)elämän haasteissa.

IHMISETKESKIÖÖN MUUTOKSESSA

Yrityksen näkökulmasta sen tavoitteena on osaavan, motivoituneen ja kyvykkään henkilöstön varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa. Työssäni tarkastelen sitä, miten liiketoiminta on jo muuttunut, miten se tulee muuttumaan ja mitä vaikutuksia sillä on henkilöstöön. Tuleeko henkilöstöä kouluttaa tai pitääkö hankkia uudenlaista osaamista? Huolehtiminen siitä, että henkilöstöllä on riittävästi osaamista ja motivaatiota suoriutua työstään tuottaa lisäarvoa yritykselle myös pidemmällä aikavälillä.

Tänä päivänä ”työkyky” ymmärretään jo laajempana käsitteenä kuin terveysperusteisena kykynä suoriutua nykyisestä työnkuvasta – se kattaa laajemmin työntekijän motivaation ja työn mielekkyyden. Siksi työkykyjohtamisen tavoitteena onkin henkilöstön näkökulmasta varmistaa se, että yksilön työura on tulevaisuudessa juuri sitä, minkä hän kokee omakseen ja missä hänen kyvykkyytensä pääsee optimaaliselle tasolle.

"Työkykyjohtaminen on niin yrityksen henkilöstöstä kuin liiketoiminnastakin ”välittämistä” keskellä jatkuvaa muutosta."

 

AVOIN ILMAPIIRI ON TYÖKYKYJOHTAMISEN ILMENTYMÄ

Onnistunut työkykyjohtaminen näyttäytyy työpaikoilla avoimena keskusteluna siitä, miten työ sujuu ja miten se voisi sujua entistä paremmin. Onko nykyinen työnkuva optimaalinen ja pääseekö työntekijä hyödyntämään siinä omia kyvykkyyksiään? Entä miten työntekijä näkee oman roolinsa tulevaisuudessa?

Kohtaan työssäni usein työntekijöitä, joiden kanssa työuraan liittyviä keskusteluja on käyty, mutta ne eivät välttämättä ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Toisaalta tuttu tilanne on myös se, ettei työntekijä ehkä ole edes halunnut keskustella kovin avoimesti työuraan liittyvistä kysymyksistä työpaikallaan, ehkä peläten miten se mahdollisesti vaikuttaa muiden käsitykseen hänestä.

Roolissani pystyn lähestymään työntekijän tämänhetkistä tilannetta objektiivisesti ja realistisesti huomioiden hänen taustansa, potentiaalinsa ja toiveensa työuran suhteen. Näiden tietojen pohjalta pääsemme yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa sovittamaan yhteen osapuolten tavoitteita ja saavuttamaan ne.

LIIKETOIMINTAYMMÄRRYS ON AVAIN AUTTAMISEEN

Yksilön työura elää ja kehittyy työnantajayrityksen muutosten keskellä väistämättä johonkin suuntaan. Koulutukseni vuoksi pystyn ennakoimaan tulevan muutoksen muun muassa uusien palveluiden, yritysostojen ja uudelleenorganisoinnin vaikutusta henkilöstöön. Pystyn tulevaisuutta silmäillen miettiä, missä henkilöstön osaamista voi hyödyntää ja avoimien työurakeskustelujen pohjalta tiedän, mitä ihmiset ovat motivoituneet tekemään.

Näin käytän liiketoimintaymmärrystäni siihen vaikuttamiseen, että ihmiset olisivat keskiössä muutoksissa. Pääsen aidosti auttamaan ihmisiä (työ)elämän käännekohdissa – ja tekemään hyvää.


Kirjoittaja Roope Jurvasen ajatuksiin voit tutustua myös Työkykyjohtamisen on muututtava! -tapahtumassa. Työkyvyn johtamiseen voit syventyä myös suosittujen webinaariemme kautta: 

New Call-to-action

Aiheet: TyöelämäTyöntekijätarinat

Kirjoittanut:

Roope Jurvanen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää
New Call-to-action