Luovan alan tekijöiden kohtaamispaikka

Luovan alan töitä voi tehdä monella tapaa: vakituisena, määräaikaisena, freelancerina, yrittäjänä, palkkatyönä, vuokratyönä tai kombityönä – teet työtä sekä yrittäjänä että toisen palveluksessa. Baronaan kuuluva Opteam Luova tarjoaa kohtaamispaikan markkinointi-, viestintä-, media- ja muotoilualan tekijöille sekä tekijöitä etsiville asiakasyrityksille.  Välillä kokoonnutaan myös yhteen alan järjestöjen ja näiden jäsenten kanssa pohtimaan luovan työn tekemistä ja työnhakua. 

MUOTOILIJA ON BISNEKSEN PARAS KAVERI

Opteam Luovan asiakkuuspäällikkö Päivi Rintala ja henkilöstökonsultti Tiina Lonka puhkuvat intoa Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenille järjestetyssä tilaisuudessa. Paikalle Baronan Töölönlahden toimistotiloihin on saapunut muotoilualan opiskelijoita ja työelämässä jo näyttöjä hankkineita osaajia verkostoitumaan ja kuulemaan Opteam Luovan tarjoamista työmahdollisuuksista. Tilaisuudesta on haluttu tehdä mahdollisimman rento ja kaikenlaisille kysymyksille halutaan antaa tilaa. Tähän kannustaa myös Ornamon opiskelijayhteistyöstä vastaava Saara Argillander.

luova-kuva

Lyhyen esittelykierroksen jälkeen Päivi alustaa Opteamin ja Ornamon yhteistyön alkua, joka käynnistyi vuonna 2016 yhteisellä pilottihankkeella. Tällöin 15:sta muotoilijalle tarjoutui tilaisuus osallistua Opteamin järjestämään valmennuskokonaisuuteen, joka huipentui Slushin yhteydessä järjestettyyn ”Muotoilija on bisneksen paras kaveri” -tilaisuuteen. Yhteistyöhankkeessa oli mukana myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.


MUOTOILU OSANA LIIKETOIMINTAA

Muotoilu ei ole erillinen osa liiketoimintaa, vaan parhaimmillaan kilpailuetu ja erottautumistekijä. Opteam Luovassa nähdään, että vähintään yhtä tärkeää kuin on löytää asiakkaille sopivia tekijöitä ja helpottaa heidän resurssitarpeitaan, on löytää työntekijöille mielenkiintoisia projekteja ja työsuhteita, joissa oma osaaminen pääsee loistamaan.

Työntekemisen muotoja on Opteam Luovassa tarjolla monia: vakituisena, määräaikaisena, freelancerina, yrittäjänä, palkkatyönä, vuokratyönä tai kombityönä – teet työtä sekä yrittäjänä että toisen palveluksessa. Muotoja on monia, koska tarpeet ja toiveet vaihtelevat työntekijöiden ja asiakkaiden mukaan.

 ”Erityyppiset työntekemisen muodot yleistyvät yhä enemmän. Voit olla työntekijä ja esimerkiksi sivutoiminen yrittäjä samaan aikaan. Tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja. Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle”, Päivi kertoo.

”Emme välitä keikkoja vaan mahdollisuuksia tehdä oman mielenkiinnon ja toiveiden mukaan lyhyempiä tai pidempiä projektitöitä. Sen lisäksi rekrytoimme myös suoraan asiakkaalle”, Opteam Luovan johtaja ja perustaja Jaana Kaarela selventää. Esille nousee muun muassa Helsingin Sanomien artikkeli Opteam Luovan työntekijästä, joka omasta halustaan työskentelee projektipäällikkönä muutaman kuukauden jaksoissa.

”Lyhyempi projekti tarjoaa hyvän näkymän organisaatiokulttuuriin ja auttaa saamaan jalan oven väliin. Kaikki eivät halua vakituista työtä, mutta osa rekrytoidaan projektin jälkeen myös suoraan asiakkaan palkkalistoille”, Päivi sanoo.
 

VASTUULLISTA LUOVAN ALAN TEKIJÖIDEN TYÖLLISTÄMISTÄ

Opteam Luovassa on osaajapooli, johon hakeudutaan avoimella hakemuksella tai Luovan sivuilla ilmoitetun työpaikan kautta. Moni tilaisuuden osallistuja on kuullut entuudestaan Luovan palveluista, mutta moni kaipaa myös lisätietoja käytännön asioista; muun muassa palkkaus ja työajat herättävät osallistujissa kysymyksiä.

Tähän on Päivillä ja Tiinalla selkeä vastaus: palkoista neuvotellaan aina Opteam Luovan ja asiakasyrityksen välillä ja yleisesti ottaen palkkataso noudattaa kyseisen tehtävänkuvan ja alan linjaa. Myös työajat noudattavat työehtosopimuksia ja kyseisessä tehtävässä ilmoitettua työaikaa. On kaikkien etu, että toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää ja vastuullista.

”Haluamme, että työntekijämme viihtyvät ja samalla varmistamme oman rekrytointiprosessimme kautta, että asiakkaat saavat meiltä osaavia ja motivoituneita ammattilaisia”, Tiina linjaa.

 

oman osaamisen markkinointia kannattaa kehittää

Oman osaamisen markkinointi tuottaa monelle luovan alan tekijälle päänvaivaa, mutta haaste ei ole mahdoton. Päivi ja Tiina kannustavat tilaisuuden osallistujia rohkeasti panostamaan oman osaamisen "brändäämiseen." Niin portfolioon kuin verkostojen rakentamiseen livenä ja somessa kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Saara vinkkaa myös tulevasta pitchaus workshopista.

”Asiakkaat toivovat luovan alan tekijöiltä tiimi- ja yhteistyötyötaitoja ja kokonaisuuksien hahmottamista. Ei riitä, että on syvällinen ymmärrys jostakin, vaan pitää pystyä yhdistämään eri osaamisalueita ja hyödyntämään esimerkiksi teknologiaa omassa työssä”, palvelumuotoilua itsekin opiskellut Tiina nostaa esille.

Tilaisuus päättyy Barona Technologiesin palvelumuotoilijan Ilari Laitisen esitykseen Baronan työntekijöille suunnatusta palveluaplikaatiosta. Ilari tiivistää hienosti oman uratarinansa ja tilaisuuden ydinajatuksen: tartu ennakkoluulottomasti mielenkiintoisiin työtarjouksiin ja verkostoitumismahdollisuuksiin. Dokumentoi myös työskentelyäsi ja projektejasi, jotta voit myöhemmin esittää tulosten lisäksi myös reitin ja työvaiheet ennen lopullista tavoitteen saavuttamista.

Tilaisuuden jälkeen moni jää vielä keskustelemaan Päivin ja Tiinan kanssa. Kiitos kaikille osallistujille. Näitä kohtaamisia järjestetään myös tulevaisuudessa.

Tutustu Opteam Luovaan!

Tutustu Opteam Luovaan 

Aiheet: TyöelämäVerkostoituminenLuova työ

Kirjoittanut:

Katriina Sahlman

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää
New call-to-action