Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa taloushallinnossa?

erica_itseohjautuvuus

Taloushallinnossa käynnissä oleva, tekoälyn ja automaation aikaansaama, murros tarkoittaa ilmiselviä muutoksia taloushallinnon osaajien työn sisältöön ja työtapoihin.  Osa työtehtävistä poistuu ja tilalle tulee vaativampia asiantuntijatehtäviä. Taloushallinnon asiantuntija ei voi enää työskennellä omassa kopissaan selkeästi annettujen tehtävien parissa. On lähdettävä liikkeelle, kehitettävä toimintatapoja ja otettava entistä enemmän vastuuta omasta työstään - toimittava itseohjautuvammin. 

Maailmassa, työtehtävissä ja tiimien työskentelytavoissa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi työtä taloushallinnossa ei voi enää suorittaa samalla tavalla kuin ennen. Työ on muuttunut ja muuttuu asiantuntijatyöksi, joka vaatii luovuutta ja tilaa toimia, jotta asiantuntijat voivat entistä paremmin palvella ja kehittää liiketoimintaa. Esimiesten ja yrityksen kulttuurin on tärkeää ohjata siihen suuntaan, että vastuu siirtyy enenevissä määrin itse työntekijälle.

Suurin osa kohtaamistani taloushallinnon työnhakijoista nostaakin esille, että ei kaipaa esimiehen ohjausta, vaan sen sijaan arvostaa vapautta, tilaa toimia ja esimiehen luottamusta. Mitä itseohjautuvuus sitten käytännössä on ja mitä se vaatii työntekijältä?  

Mitä tarvitset, jotta voit toimia itseohjautuvasti?

Itseohjautuvuudessa on kaksi kääntöpuolta - ne kuuluisat vapaus ja vastuu. Sinulla on vapaus suunnitella, miten haluat työsi tehdä, miten haluat sitä kehittää ja mitä se pitää sisällään. Kukaan ei kuitenkaan kyttää, miten työsi teet eikä myöskään muistuta, että työt on tehtävä huolella valmiiksi. Jotta työntekijä voi työskennellä itseohjautuvasti, tulee hänellä olla hyvät ajanhallinta- ja priorisointitaidot. Työntekijällä tulee olla valmiudet toimia tilanteissa, joissa ei ole olemassa valmiita vastauksia tai selkeitä ohjeita. Toisaalta on hyvä, jos työntekijällä on rohkeutta kysyä kokeneemmilta ja tuoda esiin oma tietämättömyys tilanteissa, kun ei ole täysin varma.

"Asiantuntijan tulee osata johtaa itseään ja pyrkiä jatkuvasti etsimään tehokkaampia työskentelytapoja."

Kun työskennellään itseohjautuvassa kulttuurissa, henkilöllä ei ole velvollisuutta raportoida jatkuvasti ylöspäin. Hyvä itseohjautuva työntekijä kuitenkin pitää sekä tiiminsä että esimiehen ajan tasalla. Näin voi vähentää esimiehen tarvetta valvoa, kun tämän ei tarvitse jatkuvasti arvailla ja hermoilla aikataulussa pysymisestä ja projektin etenemisestä. Samalla voi saada sparrausta esimieheltä hankalissa tilanteissa.  

"Itseohjautuva työskentely ei ole sama asia kuin yksin tai itsenäisesti työskentely. Se vaatii hyviä tiimityöskentelytaitoja ja luottamusta tiimin sisällä."

Itseohjautuvissa kulttuureissa käytetään paljon erilaisia tiimejä, joissa jokaisen jäsenen työ vaikuttaa kokonaisuuteen ja siksi oma osuus on tärkeä hoitaa. Ja samalla luottaa, että muut hoitavat osuutensa ja tarvittaessa kysyvät apua. Itseohjautuvan tiimin jäsenet tukevat toisiaan ja ammattitaito ja -tieto on usein hyvin jakautunut jäsenten kesken.

Itseohjautuvuus kulminoituu siihen, että henkilö tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet ja tietää, miten ne vaikuttavat työn tekemiseen. Millaisia sudenkuoppia omaan suorittamiseen liittyy ja miten ne voisi välttää? Omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin liittyy myös vastuu oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämisestä. Yritys tukee usein tässä, mutta asiantuntijan on hyvä tunnistaa ne osa-alueet, joilla tulisi kehittyä ja tuoda tämä yrityksen tietoon. Oli tämä sitten esimerkiksi ajankohtaisten talouselämän julkaisujen lukemista, osallistumista mielenkiintoisiin tapahtumiin tai uusia IFRS-standardeja käsittelevälle kurssille.

itseohjautuvuus näkyy molemminpuolisena joustavuutena 

Käytännössä itseohjautuvuus näkyy työpaikoilla usein esimerkiksi joustavina työaikoina ja etätyömahdollisuutena. Nämä voivat auttaa työntekijää helpottamalla työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. Samalla voi kuitenkin käydä niin, että ajaudutaan tekemään töitä koko ajan, kun ei ole selkeitä työaikoja tai rajattu työpaikkaa vain työpaikalle. Asiantuntijalla itsellään onkin tärkeä rooli työajan ja vapaa-ajan erottamisessa.

Psykologitoimisto Crescon, Veros Oy:n ja HR Legal Services Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan yrityksessä on paljolti läsnä epäluottamusta työntekijää kohtaan esimerkiksi juuri etätyön osalta ja samalla tunnistetaan riskit varsinkin nuorten ammattilaisten loppuun palamisen osalta, kun rajat vapaa-ajan ja työn välillä hämärtyvät. 

"Itseohjautuvuuden riskien minimoiminen lähtee liikkeelle avoimesta keskustelusta työnantajan kanssa ja rajojen määrittämisestä."

Selvitä, mitä sinulta todella odotetaan ja mikä on sinun ja mikä yrityksen vastuulla, sekä pysy näissä rajoissa. Jos et tiedä, mitä tehdä, kysy apua ja pyydä tukea esimieheltäsi. Tunnista myös omat rajasi sekä jaksamisen että konkreettisten rajoitteiden, kuten käytettävissä olevan ajan osalta. Työviikon tuntien pitäisi riittää työn suorittamiseen ja työajan pitäisi joustaa myös työntekijän suuntaan eikä vain työntekijän venymisen kautta. Jos työpöytäsi tuntuu olevan täynnä, älä ota lisätöitä vastaan, vaan opettele sanomaan ei tai kerro realistinen aikataulu työn valmistumiseen. Lisäksi älä odota itseltäsi aina 110% suoritusta, sillä välillä on ihan ok ottaa rennommin.

Crescon tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä tuntee itseohjautuvuuden käsitteen ja pitää sitä myönteisenä asiana. Fakta on siis se, että itseohjautuvuus on tätä päivää ja yleistyy jatkuvasti. Taloushallinnon rutiinitehtävät häviävät ja työ tulee olemaan entistä enemmän liiketoiminnan kehittämistä ja tukea. Uusiin asiantuntijatehtäviin ei ole olemassa valmiita raameja ja siksi on hyvä valmistautua siihen, että tulevaisuudessa asiantuntijana toimiminen vaatii itseohjautuvuutta ja vastuunottoa omasta työstä. Valjasta siis itseohjautuvuus tukemaan omia päämääriäsi riskeeraamatta kuitenkaan omaa hyvinvointiasi.

Kirjoittaja Erica Ollikainen on Barona Financen henkilöstökonsultti, joka tekee työkseen rahoituksen ja taloushallinnon asiantuntijarekrytointeja. 

Osallistu myös webinaariin "Tekoäly mullistaa laskujen käsittelyn - ja osaajien työn". 

New call-to-action

Aiheet: TaloushallintoUravinkitTyönhakuFinance Careers

Kirjoittanut:

Erica Ollikainen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää
New Call-to-action