Näin valmistaudut psykologiseen henkilöarviointiin

Bloginostokuva-Crescon-blogi

Olet päässyt rekrytointiprosessissa vaiheeseen, jossa sinua pyydetään tekemään erilaisia testejä ja osallistumaan psykologin tekemään haastatteluun. Mitä sinun olisi hyvä tietää ennakkoon ja kuinka lieventää omaa jännitystä tai mokaamisen pelkoa? Kokosimme parhaat vinkkimme yhdessä Baronaan kuuluvan psykologitoimisto Crescon konsulttien Ninni Nukarin ja Emma Vuorenmaan kanssa.

Miksi psykologisia henkilöarviointeja tehdään

Psykologisten henkilöarviointien tarkoituksena on tuottaa rekrytoivalle yritykselle objektiivista lisätietoa rekrytointipäätösten tueksi. Arviointi vähentää virheellisen rekrytoinnin riskiä, mikä hyödyttää sekä rekrytoivaa yritystä, että hakijaa itseään.

"Soveltuvuusarvioinnin on tarkoitus olla hakijalle motivoiva kokonaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden sparrailla psykologin kanssa itsestä työntekijänä."

Arvioinnin on tarkoitus tukea hakijan kasvua ja kehittymistä työelämässä itsetuntemuksen vahvistumisen kautta. Esimies saa soveltuvuusarvioinnista tukea henkilön perehdyttämiseen ja johtamiseen. Crescon Ninni Nukarin ja Emma Vuorenmaan mukaan soveltuvuusarviointi on kustannustehokas työväline onnistuneen rekrytoinnin tukemiseen.

Miten valmistautua ennakkoon

Ennen henkilöarviointia on hyvä huolehtia siitä, että mahdolliset ennakkotehtävät saa suoritettua rauhallisessa paikassa riittävän ajoissa ennen testipäivää.

"On myös hyvä huomioida, ettei arviointipäivään tule sairaana, ja
takana ovat riittävät yöunet."  

Kannattaa myös etukäteen perehtyä yritykseen, johon on hakemassa, ja miettiä omia vahvuuksia tehtävää ajatellen. Jännitystä helpottaa, kun muistaa, että tärkeintä on tulla omana itsenään.


Miten toimia arviointipäivän aikana

Arviointipäivä sisältää yleensä haastattelun, erilaisia testejä ja aikarajallisia tehtäviä, sekä työnäytteitä (simulaatiot). Avoimella, uteliaalla asenteella pääsee pitkälle. Päivän aikana on hyvä muistaa huolehtia omasta keskittymiskyvystä syömällä ja juomalla riittävästi, sekä pitää kirkkaana mielessä, miksi on hakemassa tätä työpaikkaa ja juuri tähän yritykseen.


Miten toimia haastattelussa

Vaikka haastattelija on psykologi, on hyvä huomioida, ettei arvioinnissa tulla psykologin vastaanotolle, vaan työhaastatteluun. Omien vastausten fokus on hyvä pitää haettavassa tehtävässä ja pyrkiä konkretisoimaan niitä esimerkein. Älä yliyritä tai pyri vastaamaan siten, kuten luulet, että tulisi vastata.

"Avoin oman toiminnan reflektointi antaa sinusta luotettavan ja rehellisen vaikutelman. Itsekriittisyyteen ei pidä sortua; olemalla paras versio omasta itsestään pääsee parhaaseen lopputulokseen."

Arviointipäivän tarkoituksena ei ole kaivamalla kaivaa sinusta heikkouksia, vaan tuottaa lisätietoa vahvuuksistasi ja kehittämiskohteista tulevaa tehtävää ajatellen.

 

Mitä testien jälkeen

Joskus hakijat murehtivat ”epäonnistumistaan” jossain yksittäisessä tehtävässä tai haastattelussa. Tämä on kuitenkin turhaa, sillä ammattitaitoisesti toteutetussa psykologisessa henkilöarvioinnissa kokonaisuus ratkaisee ja konsultti tekee johtopäätökset useamman eri lähteen perusteella.

Crescon arviointipäivään osallistuvista hakijoista laaditaan soveltuvuusarviointiraportti. Raportin tarkoituksena on tuottaa objektiivista tietoa hakijan soveltuvuudesta haettavaan tehtävään, mutta rekrytoiva yritys lopulta päättää, missä määrin raportti vaikuttaa rekrytointipäätökseen. Ninnin ja Emman mukaan Crescolla myös hakija itse saa aina saman raportin tuloksista, ja hänellä on mahdollisuus sparrailla tuloksista konsultin kanssa. 

Tsemppiä työnhakuun, arviointeihin ja testeihin!


New call-to-action

Aiheet: UravinkitTyönhakuTyötraineri

Kirjoittanut:

Katriina Sahlman

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää
New call-to-action