Pilviteknologian osaajista on alati kasvavaa kysyntää

Aws_blogi_Hannu

Pilviteknologiaosaajien kysyntä kasvaa koko ajan. Kysyntää on Pohjoismaiden palvelutaloista aina pieniin pilviratkaisuihin erikoistuneisiin arkkitehtitaloihin. Onkin selvää, että sertifiotuja osaajia ei riitä kaikille. Kilpailun kovetessa yritysten osaajahaut muun muassa LinkedInissä ovat moninkertaistuneet.

Tekniikan aloille tarvitaan keskimäärin 9200 uutta osaajaa vuodessa, nyt vuosittain valmistuvista korkeakoulutetuista ja ammattikouluista noin 5800 hakeutuu teknologiateollisuuteen. Vajetta on siis yhteensä 3400 valmistuvaa joka vuosi. (Lähde: Teknologiateollisuuden osaaja- ja osaamistarveselvitys 2021)

Osaajapulaan on kuitenkin olemassa yksinkertainen ratkaisu; sertifioiduksi pilviteknologiaosaajaksi on mahdollista kouluttautua ja vieläpä helposti. Elevate to AWS on opiskelun ja työn yhdistävä ohjelma, joka sisältää AWS-teknologiaan liittyviä opintoja, DevOps-perusteet, valmennusta konsultatiiviseen työskentelytapaan sekä opitun soveltamista työhön koko ohjelman ajan.

Koulutus alkaa perusteista ja kurssin edetessä osaamista syvennetään mm. pilvipalveluiden erityispiirteisiin. Lisäksi osallistujat pääsevät tutustumaan Amazon Webservicesin tarjoamiin lisäpalveluihin, kuten artificial intelligence-toimintoihin sekä AR- ja VR-palvelumahdollisuuksiin.

AWS_ohjelman_sisalto

Opeteltavat asiat käydään läpi tulevaisuuden työtä silmällä pitäen sertifioitujen AWS-kouluttajien johdolla. Kurssi valmentaa kahteen eri sertifiointiin; Sysopsiin eli operationaaliseen puoleen ja Arkkitehtisertifiointiin. Sysopsissa keskitytään olemassa olevaan AWS-ympäristöön, kuten ylläpitoon, vianselvitykseen ja palveluiden käyttöönoton sertifiointiin. Arkkitehtisertifioinnissa keskitytään käyttöönoton mitoittamisen, skaalautuvuuden ja korkean käytettävyyden palveluiden suunnitteluun. Elevate to AWS –ohjelman tavoitteena on kasvattaa nopeasti itsenäisiä konsultatiiviseen työhön kykeneviä AWS-asiantuntijoita.

 

On varmaa, että pilviteknologian osaajien kysyntä jatkaa varmasti kasvuaan tulevaisuudessa, varsinkin kun Amazon on tuomassa omaa datakeskustaan Pohjoismaihin. Ruotsiin Amazonin datakeskus rantautuu jo tulevien kuukausien aikana. Mikäli haluat päivittää osaamistasi ja vahvistaa asiantuntijuuttasi pilvipalveluiden parissa, hae mukaan Elevate to AWS -koulutusohjelmaan.

Lue lisää AWS -koulutusohjelmasta

 

Aiheet: AWS

Kirjoittanut:

Hannu Kauremaa

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää