Työnhakijamme sen meille kertovat: rekrytointi pelittää myös etänä!

Meille Baronalla työnhakijoiden kokemus työnhaun sujuvuudesta on kaikki kaikessa. Siksi keräämme jatkuvasti työnhakijoiden palautetta, jotta oikeasti näemme, miten meillä tällä saralla menee.

Nykyisessä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa oli kiinnostavaa lukea, miten uudistettu hakuprosessimme on koettu ja otettu vastaan. Baronalla muuttuneeseen todellisuuteen ja fyysisten kohtaamisten välttämiseen reagoitiin nopeasti ja siirsimme heti maaliskuun aikana rekrytointikeskustelut verkkoon. Rekrytoijillamme on käytössä sekä Teams verkkokokouksien järjestämiseen että Recright-videohaastattelutyökalu.

Polttava kysymys siis kuuluukin, että miten hakijoiden mielestä työnhaku on sujunut verkossa?

Aitoa kohtaamista verkossa

Vaativien ja standardoitujen Net Promoter Score -mittauksien perusteella rekrytointi sujuu vallan mainiosti.

68 prosenttia vastaajista eli yli kaksi kolmasosaa työnhakijoistamme suosittelee etäyhteyksien yli pidettyjä työhaastatteluita. Baronan rekrytointiammattilaisia suosittelee peräti yli 80 prosenttia vastaajista, mikä on kyllä erittäin kova tulos.

Ymmärrämme varsin hyvin, että työhaastattelu on monelle varsin hermostuttava tilanne. Kun haastattelu tehdään vielä verkon yli, niin harvalla tilanteen jännitys ainakaan vähenee.

Yksi tavoitteemme oli pyrkiä pitämään haastattelukokemus mahdollisimman samanlaisena kuin aiemminkin. Tämä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi inhimillistä kohtaamista ja jutustelua aidosti ja kuunnellen. Rekrytoijillemme tämä on tarkoittanut myös uutta uutta opittavaa, sillä erilaisiin tilanteisiin reagoiminen etäyhteyksien varassa vaatii erilaista orientaatiota kuin kasvotusten.

Tässä muutamia avoimia palautteita, joita saimme:

”Mielestäni olette onnistuneet hyvin järjestämään haastattelut tällä hetkellä vallitsevasta poikkeustilasta huolimatta. Pidin myös siitä, kuinka haastattelu oli keskustelu- ja vuorovaikutuskeskeinen, ei siis perinteistä kysymys-vastaus-kaavaa. Hyvä kokemus kaikin puolin.”

”Yhteys vähän pätki alkuun, mutta se varmaan johtui omista laitteista. Kun saatiin se toimimaan, loppu oli miellyttävää. Paljon parempi kuin pelkkä puhelinhaastattelu.”

”It was a breezy conversation. I got great tips and suggestions. I felt free to express my thoughts and how I want to develop my career path in the future.“

”Rekrytoija osasi luoda haastattelussa luontevasti ystävällisen ja keskustelevan ilmapiirin, josta välittyi tunne aidosta kiinnostuksesta.”

Tästä on mainio jatkaa!

Tiedostamme toki myös, että meillä on yhä monella saralla petrattavaa. Jotta kykenemme auttamaan työnhakijoita erilaisissa elämän nivelkohdissa ja nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa, meidän on kyettävä parantamaan juoksuamme mm. näillä osa-alueilla:

  • Kun työpaikka on saatu ja työt aloitettu, kuinka nopeasti olemme yhteydessä ja kyselemme kuulumisia?
  • Olemmehan varmistaneet, että ihan jokaikiselle, joka ei tule valituksi, lähtee viesti tilanteesta?
  • Kuinka osaisimme auttaa paremmin niitä, joiden työsuhde päättyy: kykenemmekö tarjoamaan työtä joltain toiselta ja jopa sellaiselta alalta, jota hakija itse ei ollut aiemmin ajatellut hänelle sopivaksi?

Muun muassa näihin seikkoihin tulemme panostamaan jatkossa.

Lue vinkkimme, miten onnistua työhaastattelussa etänä!

Aiheet: TyöhaastatteluTyönhakuasiakaskokemus

Kirjoittanut:

Antonio Mikkonen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää