Siirtyminen etätöihin ja oppitunnit verkossa – Arffmanilla uuteen tilanteeseen on sopeuduttu yhdessä tehden

blogikuva_arffman

Monissa yrityksissä on oltu viime viikkoina uuden edessä, kun iso osa asiantuntijatyötä tekevästä henkilöstöstä on siirtynyt työskentelemään kotoa käsin. Kotoutumiskoulutuksia ja työelämävalmennuksia järjestävällä Arffmanilla muutos sujui sulavasti, sillä tilannetta oltiin osattu ennakoida ja talosta löytyi jo valmiiksi vahvaa verkko-opettamisen osaamista. Myös modernit työvälineet sekä tiivis ja vuorovaikutteinen viestiminen helpottivat uuteen tilanteeseen sopeutumista.

Arffmanin palvelujohtaja Tiia Posa kertoo heti alkuun olevansa valtavan ylpeä tilanteen nopeasti haltuun ottaneista opettajista. Lähes kaikki Arffmanin opettajat ovat siirtyneet etätöihin, joskin työnantaja on tarjonnut mahdollisuuden tehdä töitä tarvittaessa myös toimistolta käsin. Kaikki koulutukset toteutetaan toistaiseksi verkossa, eikä yhtäkään koulutusta ole jouduttu keskeyttämään muuttuneen tilanteen takia. Osa verkkokoulutuksista on jo ehditty saattaa loppuun ja uusia koulutusryhmiäkin on aloittanut. Tilanne on vaatinut paljon työtä, mutta muutoksen myötä on koettu myös oppimisen iloa sekä päästy nauttimaan tiivistyneestä yhteistyöstä.

TUKEA JA TURVAA ETÄOPETUKSEN KONKAREILTA

Kun iso osa Suomesta joutui siirtymään yllättäen verkkotyöympäristöön, löytyi Arffmanilta ydinporukka, jolla oli jo valmiiksi osaamista verkko-opettamisesta. Arffmanilla koulutuksien vetäminen verkon välityksellä ei siis ole uutta, mutta isolle osalle opettajista siirtyminen verkkoon on kuitenkin tarkoittanut täysin uuden työtavan opettelua.

Vahvan verkko-osaamisen sekä johdon pedagogisen ymmärryksen avulla koko Arffmanilla otettiin käyttöön malli, jonka avulla kaikki koulutukset pystytään toteuttamaan verkossa, aina ensimmäisestä tunnista lopputesteihin asti. Posan mukaan valtavan ammattitaitoiset opettajat ovat olleet tässäkin tilanteessa yksi Arffmanin tärkeimmistä voimavaroista. Halu tehdä yhteistyötä ja oppia on kantanut pitkälle uudessa ja jokseenkin vaikeassa tilanteessa.

Myös S2-kouluttajana työskentelevä Inga Keinänen on tyytyväinen siihen, miten tilanne on Arffmanilla hoidettu:

”Mielestäni Arffman on onnistunut erinomaisesti: ketään opettajaa ei jätetty yksin, kaikille on tarjottu teknistä tukea sekä asianmukaista koulutusta verkossa opettamisesta.”

Posa pitää tärkeänä, että etätyöskentelyyn on luotu selkeä struktuuri ja opettajat tietävät, miten päivät rakentuvat. Alkuvaiheessa Arffmanin opettajat kokoontuivat joka aamu aloittamaan työpäivänsä yhteisen viestintäalustan välityksellä ja kokeneet verkko-opettajat näyttivät muille mallia, miten verkkokoulutuksia vedetään. Pikaviestintäkanavista saa nopeasti apua, ja tekninen tuki on sekä opettajien että opiskelijoiden käytettävissä tilanteen niin vaatiessa. Lisäksi opettajille on järjestetty jatkuva verkkopedagoginen tuki. Selkeät toimintamallit ja tieto siitä, että tukea saa tarvittaessa, luovat turvaa opettajille sekä opiskelijoille. 

Arffman tarjoaa työvälineet lainaan niitä tarvitseville opiskelijoille, joten kenenkään kurssille osallistuvan ei täydy jättää kurssia kesken puutteellisten välineiden takia. Opettajat ovat yllättyneet positiivisesti, kuinka hyvin opiskelijat ovat aktivoituneet ja päässeet kiinni etäopetukseen. Tiia Posa toivookin, että jatkossa etä- ja verkko-opetuksen valtava potentiaali ymmärrettäisiin paremmin.

"Verkko-opetus on tehokasta ja parhaimmillaan aivan yhtä antoisaa ja vuorovaikutteista kuin lähiopetuskin."

YHTEISTYÖ TIIVISTYNYT ETÄISYYDESTÄ HUOLIMATTA  

Arffmanilla tehdään perusarjessa tiiviisti yhteistyötä oman tiimin kanssa ja vuosittain myös koko Suomen henkilöstö kokoontuu yhteen. Tällä hetkellä yhteyttä pidetään yli tiimirajojen päivittäin – ollaan tilanteessa, jossa kuntarajat murtuvat ja kilometrit muuttuvat merkityksettömiksi. Yhteistyö on tiivistynyt siis entisestään ja yhteisöllisyyden tunne vahvistunut. Posa muistuttaa, että jaksamisen kannalta ilmapiirin täytyy olla sellainen, jossa jokainen uskaltaa pyytää apua ja sanoa ääneen, jos ei jotain ymmärtänyt. Tiedon vaihtamisen lisäksi on kuitenkin tärkeää, että viestittelyssä on mukana myös huumoria ja iloa.  

Tiiminvetäjä ja kouluttaja Samu Heikinmatti vastaa tällä hetkellä Arffmanin verkkopedagogiikasta. Hän kertoo ottaneensa jo varhaisessa vaiheessa tavoitteekseen yhteisöllistämisen verkkoon siirtymisen ohessa. ”On ehdottoman tärkeää, ettei kukaan tunne jäävänsä yksin tai avutta. Perustimme verkkoon kahvihuoneen, koulutustilaisuuksia sekä pari-kolme kertaa viikossa pidettävän kysymys-vastaussession, jossa saa jakaa myös onnistumisia ja huolia. Toivon, että keskustelu ja hieman vapaamuotoisemmat yhteiset hetket hitsaavat porukkaa yhteen ja antavat tukea. Ainakin itse olen tutustunut paremmin kollegoihini verkon yli näiden kolmen viikon aikana." S2-kouluttaja Irina Kozyar jakaa Samun ajatukset:

"Verkko-opetus yhdisti kaikki Arffmanin opettajat ympäri Suomea ja vaikka emme näe fyysisesti, työkavereiden läsnäolo tuntuu nyt enemmän kuin koskaan."

Lopuksi Posa tiivistää johdon ja hallinnon tehtävän olleen tässäkin tilanteessa mahdollistaa opettajien onnistuminen – pitää huolta, että työvälineet ovat kunnossa ja taustatyöt tehty riittävän hyvin. ”Kun opettajille annetaan mahdollisuus keskittyä opetustyöhön, pystyvät he mahdollistamaan Arffmanin olemassaolon tarkoituksen – opiskelijoiden onnistumisen ja mahdollisimman saumattoman yhteiskuntaan kiinnittymisen.”

Haemme suomen kielen kouluttajia Arffmanille - tutustu tehtävään ja hae!

Aiheet: etätyöAsiakastarinat

Kirjoittanut:

Henna Varis

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää