Teollisuudenalan muuttuvissa työympäristöissä pitää vaatia asiallista perehdytystä

teollisuus_kunnossapito_tyoturvallisuus_blogi

Teollisessa työympäristössä on erityisen tärkeää pitää huolta työturvallisuudesta, kun ympäristöön usein kuuluu raskaita sekä liikkuvia koneita ja kappaleita muun muassa leikataan, jyrsitään ja hitsataan laitteilla, joissa tietämättömälle voi sattua haavereita. Kukaanhan ei halua loukkaantua töissä, joten työntekijän näkökulmasta on hyvä tietää, miten tämän päivän teollisissa yrityksissä huolehditaan sinun turvallisuudestasi.

Yhä modernisoituvat työympäristöt ovat parantaneet työturvallisuutta ja tänä päivänä yritykset pitävät henkilöstönsä työturvallisuutta erittäin korkeassa arvossa. Teknologiateollisuuden työsuojelukyselyjen perusteella teollisuudenalan työpaikkojen työturvallisuus on jo vuosia kehittynyt parempaan suuntaan. Tilastoista nähdään, että tapaturmat ovat koko ajan vähenemään päin ja yrityksissä on tapahtunut työturvallisuuden kehitystä.

Baronan turvallisuusjohtaja Jani Kinnunen kertoo, että samoin kun yleisesti teollisuuden alalla, niin myös Baronalla on viime vuosina alettu erityisesti kiinnittämään huomiota työturvallisuuteen:

”Teollisuudessakin työturvallisuus nousee koko ajan tärkeämpään rooliin osana laatuvaatimuksia. Alihankkijoilta ja kumppaneilta odotetaan nykyään jopa tehokkaampia ja toimivampia prosesseja kuin itse tilaajayritykseltä. Siksi myös me Baronassa olemme panostaneet vahvasti työturvallisuuden prosesseihin viimeisten vuosien aikana.”

janiBarona Teollisuuden toimialalla on muun muassa otettu käytäntöön uusi työturvallisuus-verkkokoulutus ja toimintamalli, jossa asiakkaan työturvallisuusperehdytyksestä varmistutaan kahden viikon työsuhteen jälkeen soittamalla työntekijälle sekä käymällä läpi, miten asiakas on työturvallisuusperehdytyksen hoitanut.

Keskusteluissa käydään läpi myös työntekijän fiiliksiä ensimmäisistä työpäivistään. Työntekijöiltä kerättyjä kokemuksia ja huomioita käydään sitten yrityksen kanssa läpi. Tapahtuneet tapaturmat tutkitaan aina tarkasti ja niistä saatavan datan avulla pyritään aina löytämään keinoja kehittämään työturvallisuutta pidemmälle.

”Avoimella dialogilla pystymme kehittymään näissä asioissa”, Jani kertoo.

 

Uutena alalle tulevan on tärkeä vaatia kunnollista perehdytystä

Teollinen ympäristö on nykyään monin paikoin modernia ja siisteissä tiloissa tapahtuvaa työtä, jossa laitteet ja prosessit ovat kehittyneet ensinnäkin tehokkaiksi, mutta samalla myös hyvin turvallisiksi. Teollisuudenalalle tulee jatkuvasti uusia alanvaihtajia ja tuoreita tekijöitä, jotka tulevat joskus ihan uuteen maailmaan. Uutena alalle tulevan olisikin hyvä olla hereillä asianmukaisesta perehdytyksestä.

”Jokainen työpaikka on erilainen ja siksi pitää käydä läpi juuri sen työpaikan perehdytys ja työtavat. Niiden avulla saat turvallisen startin työntekoon. Ja aina pitää kysyä, jos et ole varma, siitä miten työ suoritetaan”, Jani kertoo.

Työtapaturmista jopa 80-90 % johtuu inhimillisistä seikoista ja hyvällä perehdytyksellä voidaan vähentää näitä tapaturmia. Jani kertoo, että Baronalla halutaankin erityisesti rohkaista työntekijöitä vaatimaan perehdytystä:

”Haluamme rohkaista, että uskalletaan vaatia tarpeeksi kattavaa perehdytystä työpaikalla ja uskaltaa ottaa puheeksi, jos koetaan, ettei saanut työtehtäviin tarpeeksi kattavaa perehdytystä.”

 

Kunnossapitäjillä tärkeä rooli turvallisen työympäristön syntymisessä

Ihan jokaisella työntekijällä on roolinsa turvallisen työympäristön syntymisessä. Yksi turvallisen teollisen työympäristön tärkeimmistä tehtävistä on kunnossapitäjän työ. Kunnossapitäjä pitää huolta, että ensinnäkin laitteet pysyvät käynnissä, mutta myös turvallisina käyttää. Työturvallisuushavainnot sekä tarkastuskierrokset ovat esimerkkejä tehtävistä, joita kunnossapitäjät tekevät työssään.

Monessa teollisuudenalan yrityksessä ollaan ymmärretty, että työturvallisuudesta huolehtiminen on osa kannattavaa liiketoimintaa. Siksipä uusiin työturvallisuus- ja kunnossapitojärjestelmiin panostetaan koko ajan enemmän ja enemmän. Hyvällä tasolla oleva turvallisuus näkyy positiivisesti sitten myös työtyytyväisyydessä ja maineessa.

Tulevaisuudessa älykkäät koneet ja laitteet tulevat muuttamaan kunnossapitäjienkin roolia, kun laitteet tulevat antamaan itse tietoa korjaus- ja huoltovaatimuksista hyvin aikaisessa vaiheessa. Samalla voidaan odottaa koko teollisen alan työturvallisuuteen jatkuvaa kehitystä ja se on vain hyvä asia työntekijöiden näkökulmasta.

Barona on vastuullinen toimija työturvallisuus- ja työsuojelutoiminnassa ja panostamme sen kehittämiseen ja uudistamiseen.

Katso Barona Teollisuuden avoimet työpaikat

Aiheet: Tulevaisuuden työTuotantoKunnossapitoteollisuusTyöturvallisuus

Kirjoittanut:

Esa Roponen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää