Valmistaudu työelämään - hanki nämä taidot opiskeluaikana

blogikuva erica ollikainen

Moni valmistumassa oleva nuori tuskailee varmasti saman ongelman kanssa: pitäisi saada työpaikka, mutta yritykset hakevat henkilöä, jolla olisi jo valmiiksi työkokemusta. Tarjoaako korkeakoulutus riittäviä valmiuksia mm. talousalan tehtäviin työllistymistä tai työssä menestymistä ajatellen? Miten voisi itse edesauttaa omaa työllistymistä? Kirjoittaja Erica Ollikainen on Barona Financen henkilöstökonsultti, joka tekee työkseen rahoituksen ja taloushallinnon asiantuntijarekrytointeja. 

Kohtaan työssäni viikoittain juuri valmistuneita henkilöitä ja keskustelen heidän kanssaan uratoiveista ja työllistymisestä. Varsinkin yliopisto-opinnot jäävät monen hakijan mielestä liian teoreettiselle tasolle ja niistä puuttuu yhteys käytäntöön ja työelämään. Pohdimme ystäväni kanssa, että mitä jos opinnoissa osa teoriasta korvattaisiinkin elämän pedagogiikalla ja "yleisillä taidoilla", jotka auttavat työssä kuin työssä. 

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu, sekä kasvavassa määrin myös muut koulutusvaihtoehdot, valmistavat asiantuntijatyöhön, jossa vastuu jatkuvasta oppimisesta ja taitojen kehittämisestä on henkilöllä itsellään. Asiantuntijan tulee tunnistaa itse ne kohdat työssä, joissa hän kaipaa apua ja tehdä itse asioita itsensä kehittämisen ja oppimisensa eteen. Siksi jo opiskeluaikana onkin hyvä pohtia, miten voi kehittää omaa asiantuntemustaan ja laajentaa osaamistaan puhtaan substanssiosaamisen ulkopuolella - opettelemalla niitä "yleisiä taitoja".

"Asiantuntijatyössä olennaiset yleiset taidot korostuvat ajassa, jossa mikään muu ei ole niin pysyvää kuin muutos."

Seuraavat taidot auttavat sinua työelämässä substanssiosaamisen ollessa vielä vähäistä.

1. KRIITTInen AJATTELU ja tiedonkäsittely

Barona Financen Kasva Talousguruksi afterwork -tapahtumassa talousalalla menestyneet nimet Martin Paasi, Markus Lindqvist, Nina Norberg ja Antti Saari nostivat esille kriittisen ajattelun ja tiedon käsittelyn taidon tärkeyden.

Tietoa tulee joka suunnasta ja on tärkeä taito osata seuloa sieltä se olennaisin ja hyödyntää sitä omien tavoitteiden ja kehittymisen kannalta. Valtavan tietomäärän keskellä jokainen asiantuntija tuo esille omat teesinsä ja perusteet väitteidensä tueksi. Opinnoissa käsitellään monia eri teorioita ja jo siinä kohtaa voi olla hyvä alkaa kriittisesti pohtia teorioiden sisältöä ja soveltamista käytäntöön. Ei vain sokeasti uskoa kaikkea, mitä ulkoa tarjotaan. Minkä teorian soveltaminen ja mitkä ammatilliset sisällöt ovat olennaisia juuri sinun haluamassasi työssä? 

2. tavoitteellinen VERKOSTOITUMINEN 

Verkostoituminen on yksi asia, joka korostuu sekä työnhaussa että työelämässä. Kun tunnet oikeat ihmiset, voit ajaa haluamaasi asiaa, kuten löytää uuden työpaikan tai edetä nykyisessä. 

Moni yhdistää verkostoitumiseen sosiaalisuuden ja ulospäinsuuntautuneisuuden. Verkostoituminen on kuitenkin taito, jota voi ja täytyy harjoitella, jotta se ei ole vain mukavaa yhdessä oloa ja hengailua kavereiden kesken. Olisi hienoa, että verkostoitumisella olisi jokin tavoite, eikä sitä harrastettaisi vain sen vuoksi, että ulkopuolelta asetetaan paineita ja odotuksia siitä, että pitäisi verkostoitua.

Opiskeluaikoina voit aloittaa verkostoitumisen olemalla mukana esimerkiksi järjestötoiminnassa. Lisäksi, vaikka tuntuisikin helpommalta olla aina oman lähipiirin kanssa, voi saada paljon uusia ja yllättäviä näkökulmia, kun menee ryhmätöissä uuteen ryhmään tai osallistuu projekteihin, josta ei tunne ketään. 

3. työyhteisötaidot 

Nuorilta osaajilta vaaditaan usein jo heti valmistumisen jälkeen jonkinlaista työkokemusta. Itse uskon, että kaikenlainen kokemus on hyväksi. Taustalla on se, että esimerkiksi kaupan kassalla tai siivoojana opit tärkeät perus työelämä- ja työyhteisötaidot ja saat näkemystä siitä, millaisia yrityksiä ja toimintatapoja on olemassa.

Samalla pääset tutustumaan myös itseesi ja tunnistat omia vahvuuksiasi ja pääset luomaan käsitystä siitä, mitä haluat oikeasti tulevaisuudessa tehdä. Työyhteisötaitoihin kuuluvat myös sosiaaliset taidot sekä tunnetaidot eli työyhteisön muiden henkilöiden kanssa toimiminen. Nämä voivat olla monille itsestään selviä juttuja, mutta perus kokemuksen kautta saat pohjaa sille, miten erilaiset ihmiset toimivat työelämässä ja miten voit vaikuttaa heihin omalla toiminnallasi.

4. "löysä" urasuunnittelu 

Hyvä keino tavoitteiden asettamiseen voi olla ihan vain keskustelu jo työelämässä olevien ammattilaisten kanssa. Millaisia urapolkuja heillä on ja ovatko kaikki päässeet heti huipulle? On tärkeä tutustua erilaisiin urapolkuihin ja hyvä pystyä suhteuttamaan omat tavoitteet olemassa oleviin mahdollisuuksiin. 

Nykypäivänä puhutaan paljon siitä, voiko omaa uraa suunnitella etukäteen. Työelämä muuttuu koko ajan ja voi olla vaikeaa katsoa edes parin vuoden päähän millaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia silloin on tarjolla. Sinulla voi kuitenkin olla jotain tähtäimiä tai unelmia siitä, missä itsesi näet tulevaisuudessa. Urasuunnittelussa voit miettiä esimerkiksi vaihtoehtoisia polkuja: mitä eri reittejä voin päästä sinne, minne haluan? Mieli on hyvä pitää avoimena ja pohtia tulevaisuuttaan monesta eri näkökulmasta. Lue Baronan CFO:n Jussi Ropon mielenkiintoinen urapolku

Suosittelen myös säilyttämään realismin, kun suunnittelee tulevaa: harva pääse suoraan koulunpenkiltä johtotehtäviin. Siksi jokaisen esimerkiksi talousalan työstä kiinnostuneelle opiskelijan kannattaakin hakeutua jo opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen taloushallinnon perustehtäviin, kuten ostoreskontraan tai kirjanpitoon. Yhtä tärkeää, tai tärkeämpää, kuin realismi on kuitenkin usko itseensä ja osaamiseensa ja siihen, että sinulla on annettavaa yrityksiin!

"Työelämän kannalta ehkä tärkein taito, jonka opinnoista voi saada on oivallus siitä, että osaamista kannattaa kehittää jatkuvasti - oppimaan oppiminen."  

Voisi jopa ajatella, että opintojen tavoitteena on tunnistaa oppimisen tärkeys, luoda oppimiselle pohja sekä löytää itselle sopivat tavat oppia. Tämän jälkeen, utelias mieli yhdistettynä kriittiseen ajatteluun, työyhteisötaidot, halu verkostoitua sekä kyky toimia muuttuvassa ympäristössä antavat erinomaiset edellytykset työelämässä menestymiseen heti valmistumisen jälkeen!

Katso alta Barona Financen Kasva Talousguruksi -videotallenne, jolla mm. Martin Paasi jakaa oppejaan sijoittamisessa ja muut talousgurut vinkkejään talousalalla menestymiseen.

New call-to-action

Aiheet: TaloushallintoUravinkitTyönhakuFinance Careers

Kirjoittanut:

Erica Ollikainen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Katso lisää
New Call-to-action